Charlie säger nej!

Charlie säger nej!

Författare: Alice Carlström, Frida Källhage, Jenny Ziegler

Illustratör: Emma Henningsson Nilsson

Utgiven av Zellströms bokförlag

Läsålder: 5-8 år

Detta är en bok som på ett väldigt konkret närmar sig ett ämne som ofta känns obehagligt att nära sig. Nämligen barn som blir utsatta för sexuella övergrepp av en vuxen person i dess närhet.

Vi får följa Charlie som blir tjafsad på av en vuxen han litar på, och hans förvirrad tankar efteråt. Men berättelsen tar nya vändningar och mot slutet så får Charlie hjälp att inse att det finns dåliga hemligheter man får berätta, att det aldrig är barnets fel, att barnets kropp är barnets egen utan det är den vuxna som gjort fel i situationen osv.

Bokens tema kändes först lite läskigt att närma sig som vuxen. Men tyvärr blir en del barn utsatta för saker av manipulativa vuxna i sin närhet och då tänker jag att det absolut kan vara bra att ha läst denna boken. Inslaget att förövaren till en början är väldigt snäll mot Charlie och att Charlie tycker väldigt mycket om honom känns som ett väldigt viktigt och verklighetstroget inslag i boken. Något vi däremot reagerade på är bokens snabba avslut där Charlies slutreaktioner känns lite enkla.

Den är skriven och illustrerad på ett sätt som inte blir för obehagligt för barnet som lyssnar eller den vuxna som högläser. Boken har alltså ett upplägg som gör att det blir lättare att närma sig detta svåra ämne.

Jag som förälder tycker själv det är jättesvårt att närma sig dessa frågor och tar regelbundet hjälp av olika böcker i samtalen kring det.

Vi hade gärna sett ett fördjupande uppslag om extra privata kroppsdelar. I nulägget finns en diskussionsfråga med minibild kring detta men jag upplevde det som svårt att få till en bra diskussion och bra formuleringar.

Att den är konkret och fokuserad gör att det är bra att komplettera bokhyllan med andra böcker kring integritet. För den täcker inte hela behovet men det är förmodligen inte heller bokens syfte. Klart det ska finnas flera böcker i verksamheten kring integritet som är ett otroligt viktigt ämne.

Boken riktar sig till åldrarna 5-8 år vilket stämmer bra enligt oss. Jag högläste den för I (5,5 år) som tyckte att boken var bra och kunde ta till sig den. Åtta år är en bra maxålder, efter det blir förmodligen boken för barnslig i sin framtoning.

En bok som kan vara bra för alla att läsa iallafall några gånger inom barngruppen/klassen. Både för att hjälpa barn för framtiden men också för att öppna upp samtal och kanske få bättre förutsättningar för att fånga upp de barn som i detta nu blir utsatta för liknande övergrepp.

Author: barnboksfamiljen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.